Chat with us, powered by LiveChat

Verkoop

Alle appartementen zijn verkocht. 

De appartementen zijn allemaal verkocht. 

De verkoop geschiedt op basis van gunning van de verkoper. 

Ja, er vindt altijd een aankoopgesprek plaats met het verkoopteam van de Voortuinen. Dit kan telefonisch/digitaal of in de verkoopruimte van De Voortuinen. 

Het verkoopteam van De Voortuinen en Westerpark West is op afspraak aanwezig op de Haarlemmerweg 514 om vragen te beantwoorden. En worden er Enjoy the View-events georganiseerd waar je het gebouw en de verschillende verdiepingen kunt bezichtigen. Helaas is het op dit moment niet mogelijk om een event te organiseren. Om een afspraak te maken neem contact op via info@devoortuinen.amsterdam 

Nee. Er is sprake van vrije vestiging, dit betekent dat iedereen een gelijke kans heeft om een appartement te kopen.

De grond koop je van de ontwikkelaar door middel van een koopovereenkomst die wordt opgemaakt door de aangestelde projectnotaris. Daarnaast sluit je een aannemingsovereenkomst met de aannemer. De aannemer bouwt het appartement en is daarom jouw aanspreekpunt tijdens de bouwperiode, ook voor vragen over meer- en minderwerk.

Er zal parkeergelegenheid voor bewoners worden gerealiseerd in de nog aan te leggen parkeergarages binnen het plangebied van Westerpark West. Parkeren onder De Voortuinen is niet mogelijk. Het is niet mogelijk om een parkeervergunning op straat aan te vragen.

Parkeren onder het gebouw van De Voortuinen is niet mogelijk. In de naastgelegen parkeergarage zullen ook parkeerplekken beschikbaar komen voor De Voortuinen.

In overleg met zowel de aannemer als de vereniging van eigenaren van het binnenterrein en/of het appartementsgebouw is het mogelijk om in beperkte mate oplaadpunten te laten plaatsen in de parkeergarage.

Nee. Bij voldoende vraag kan de VvE wel besluiten later aansluitpunten te realiseren.

De appartementen van De Voortuinen zijn gelegen op eigen grond. Erfpacht is hier dus niet van toepassing. Dit geldt overigens voor alle koopappartementen in Westerpark West.

De verwachte bijdrage voor de VVE (servicekosten) liggen tussen de ca. €1,75- en €2,00- per vierkante meter.

Bouw en oplevering

De bouw is op 25 november 2019 gestart. 

Naar verwachting worden de eerste appartementen opgeleverd medio 2021. 
Uitgaande van normale weersomstandigheden tijdens de bouwperiode.

De basisoplevering van de appartementen in De Voortuinen is consumenten casco en bestaat onder andere uit:

• Glazen gevels van vloer tot plafond met een schuifdeur naar het terras (geldt niet voor alle appartementen)
• Het terras is van afgewerkt beton voorzien van een of meerdere bomen
• Behangklare binnenwanden
• Een vlakke dekvloer met vloerverwarming en -koeling
• Houten binnenkozijnen met stompe houten deuren en matzwart hang- en sluitwerk

Voor een volledig beeld van de afwerking, verwijzen wij naar de technische omschrijving. Je kunt deze binnenkort downloaden op de website, onder het menu-item downloads.

Er zijn mogelijkheden om de indeling en het afwerkingsniveau aan te passen aan jouw wensen. De kopersbegeleider van de aannemer adviseert je hierbij. De (afbouw) aannemer beoordeelt of de door jou gewenste aanpassing past bij het bouwplan en of deze niet in strijd is met de eisen waaraan het appartement moet voldoen. Bovendien kun je kiezen uit meerdere speciaal geselecteerde pluspakketten.

Na het ondertekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst kun je met de kopersbegeleider de optie bespreken om het appartement casco te laten opleveren. Wel moet je rekening houden met beperkingen in de Garantie- en waarborgregeling van Woningborg, te vinden op www.woningborggroep.nl.

Na het ondertekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst kun je de afbouwopties bespreken met de kopersbegeleider. 

De prijzen voor de reeds geselecteerde pluspakketten zijn terug te vinden bij de verkoopdocumentatie. Je kunt deze downloaden van de website, onder het menu-item ‘downloads’.

Alle appartementen worden gebouwd onder de Garantie- en waarborgregeling van Woningborg. Als eigenaar van het appartement verkrijg je hiermee de garantie van een kwalitatief goed appartement. Jouw appartement wordt gegarandeerd afgebouwd, ook wanneer zich onverhoopt problemen bij de aannemer voordoen. Je hebt bovendien als eigenaar de zekerheid dat eventuele gebreken gedurende de garantietermijn worden hersteld. Voor uitgebreide informatie, zie www.woningborggroep.nl.

Ja, je ontvangt het garantiecertificaat voor het passeren van de leveringsakte bij de notaris.

Alle appartementen worden voorzien van vloerverwarming en -koeling op basis van warmte-koudeopslag (wko). Hiermee wordt een energiezuinige en duurzame energievoorziening gerealiseerd. Er zal geen gasaansluiting beschikbaar zijn. Uiteraard zullen de appartementen ook beschikken over een elektra- en wateraansluiting.

Alle appartementen hebben energielabel B.

De maat tussen de bovenkant van de vloer (zonder vloerafwerking) en de onderkant van het plafond (zonder afwerking) in de woonkamer bedraagt ongeveer 2,88 meter. Onder de balk is deze ongeveer 2,48 meter. Deze uitzonderlijke verdiepingshoogte is alleen van toepassing bij ‘de Voortuinen’.

De terrassen worden aan de hoofdconstructie van het gebouw gehangen. De diepte van de balkons is 2,70 meter en de diepte van de gebruiksruimte is tussen de 2,07-2,40 meter.

Voor een beperkt aantal appartementen dient ‘de voortuin’ van de buren tevens als (secundaire)vluchtroute, waardoor volledige afsluitbaarheid niet altijd mogelijk is. De mogelijkheden van privacy door afscheiding wordt nog nader onderzocht.

De balustrade van de terrassen is ongeveer 1,20 meter hoog.

Nee, om een rustig gevelbeeld in stand te houden is buitenzonwering niet toegestaan. Aan de binnenzijde van de woning is dit uiteraard wel mogelijk. Daarnaast zorgen de grote balkonoverstekken ervoor dat directe zonstraling al deels wordt voorkomen.

De bomen zijn eigendom van de Vereniging van Eigenaren (VVE). Het onderhoud van de bomen wordt eveneens door de VVE verricht. Een drainagesysteem zorgt voor de bewatering.

Alleen het gebruik van een elektrische barbecue is toegestaan, dit wordt opgenomen in de splitsingsakte van de vve.

De afmetingen van de lift zijn ongeveer 1,10 x 2,10 x 2,30 meter.

Financiering

‘Vrij op naam’ betekent dat de kosten om de woning op naam over te zetten inbegrepen zijn. Dit zijn kosten als de belasting (BTW en/of overdrachtsbelasting), de makelaar- en notariskosten voor de koop- aannemingsovereenkomst en de akte van levering. Kosten met betrekking tot de financiering zijn voor rekening koper.

Ten behoeve van de overdracht van de woning is er een vaste projectnotaris.

Na het (digitaal) ondertekenen en de ontvangst van de door beide partijen getekende koop- en aannemingsovereenkomst heb je een wettelijke bedenktijd van één kalenderweek.

Je kunt een gesprek aangaan met een financieel adviseur of een geldverstrekker. In dit gesprek krijg je een goed beeld van wat je maximaal kunt besteden aan een appartement en wat je toekomstige maandlasten zullen zijn. Wij werken bij De Voortuinen samen met De Kredieter, dit is een onafhankelijke hypotheekadviseur in Amsterdam. Zij zijn te bereiken op 020 - 575 33 20. U bent niet gebonden aan deze financieel adviseur.

Nadat alle opschortende en ontbindende voorwaarden uit de koop- en aannemingsovereenkomst zijn komen te vervallen of zijn vervuld, word je door de notaris uitgenodigd om de leveringsakte (en hypotheekakte) te passeren. Ter voorkoming van bouwrente is het aan te raden om je hypotheek zo snel als mogelijk geregeld te hebben.

Je kunt, mits bij de inschrijving ook het voorbehoud verkrijgen van hypotheek ook opgenomen is, in de koop- en aannemingsovereenkomst een ontbindende voorwaarde opnemen voor het verkrijgen van een hypotheek. Als je onverhoopt de hypotheek niet rond krijgt, kun je de overeenkomst binnen zes weken na aankoop ontbinden. Je doet dit door de ontbinding aan te vragen aangevuld met ten minste een afwijzing van in Nederland te goeder trouw bekendstaande bank, verzekeringsmaatschappij of andere hypotheekverstrekker.

Bij het passeren van de leveringsakte bij de notaris betaal je de koopsom. De aanneemsom betaal je vervolgens in termijnen vanaf het moment dat de bouw start. De notaris verzorgt bij het passeren van de leveringsakte de betaling van alle tot op dat moment eventuele verschuldigde termijnen en rente. Na aanvang van de bouw, en zodra er een bepaald stadium in de bouw is bereikt, ontvang je van de aannemer een factuur. Deze dien je binnen twee weken te betalen. Je kunt de factuur uit eigen middelen betalen of deze doorsturen naar je hypotheekverstrekker.

Bij vrijwel alle nieuwbouwwoningen is er sprake van meerdere rentebedragen die vaak met de term ‘bouwrente’ worden aangeduid. Echter, volgens de fiscale richtlijnen is bouwrente; "de rentevergoeding die de verkoper aan de verkrijger in rekening brengt over bedragen die reeds verschuldigd zijn".

Aangezien de aannemer is gestart met de bouw zal er binnenkort bouwrente gerekend worden. Als je eenmaal naar de notaris bent geweest, beschik je over financiering (bouwdepot) en kun je de facturen van de aannemer voldoen. De hypotheekinstelling brengt hypotheeklasten in rekening over het opgenomen deel van de lening. Deze rente heet officieel ‘de rente tijdens de bouw’, maar wordt in de praktijk ook wel ten onrechte ‘bouwrente’ genoemd.
Zowel ‘bouwrente’ als ‘de rente tijdens de bouw’ is mogelijk fiscaal aftrekbaar.

Westerpark West

Het is momenteel nog niet bekend wanneer de andere fases in de verkoop zullen gaan. Wij raden je aan om je in te schrijven via de website Westerpark West om e-mails met informatie over de andere fases te ontvangen.

In de periode voordat een fase in de verkoop gaat, wordt er een uitgebreide verkoopbrochure op de website van het project geplaatst.

Westerpark West biedt een grote diversiteit aan appartementen voor verschillende doelgroepen. Er ligt een streven van zeven- tot achthonderd woningen. De samenstelling bestaat uit een mix van koop- en huurappartementen. De appartementen variëren in grootte en afwerking. We proberen de groottes van de appartementen zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de behoefte die er is.

Ja, er komen ook huurappartementen in Westerpark West. Hierover volgt nog nadere informatie.

Vooralsnog komt er een breed scala aan vrije sector huur- en koopappartementen, voor een groot deel ook gericht op starters en kleine huishoudens.

Airbnb zal op voorhand worden uitgesloten in de splitsingsakte.

Alle omgevingsvergunningen zijn reeds vergund en het bestemmingsplan is vastgesteld. Het is mogelijk dat er nog wijzigingen worden doorgevoerd, indien nodig.

Het is onze doelstelling om het woongebied in te richten als onderdeel van het Westerpark. Daarom zal het gebied, in tegenstelling tot de huidige situatie, bijna volledig openbaar toegankelijk worden. Dat geldt ook voor de kade langs de Haarlemmertrekvaart.

Het groen zal deels door de eigenaren worden beheerd en deels door de gemeente. Het beheerplan wordt nog uitgewerkt. Hierover volgt nog nadere informatie.

Aan het ontwerp van het openbare inrichtingsplan wordt op dit moment gewerkt. In dit ontwerp wordt ruimte voor speelvoorzieningen opgenomen.

Ja, het gebied en de gebouwen zullen toegankelijk zijn voor iedereen.

Er worden ondergrondse parkeerplaatsen gerealiseerd in Westerpark West. Het is mogelijk om een parkeerplaats te kopen en daarnaast onderzoeken wij de mogelijkheden van carsharing.

In het bestemmingsplan van het project is ongeveer 1.200 vierkante meter aan publieksvoorzieningen toegestaan. Hierbij valt te denken aan sport, (dag-)horeca, kinderopvang enzovoort.

De gemeente stelt in de omgevingsvergunningen voor het bouwen duidelijke voorwaarden en de aannemers dienen zich aan deze gestelde eisen te houden.